Utilsigtet hændelse, klage og erstatning. 

Hvad er en utilsigtet hændelse?
Styrelsen for patientsikkerhed skriver:
Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det. Hjælp os med at blive endnu bedre

Uanset hvor det er gået galt, kan du sende en beskrivelse af den utilsigtede hændelse.
Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen. – Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete – gerne så detaljeret som muligt.
Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre. – Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er brug for flere oplysninger.

Hvis du har skrevet dine kontaktoplysninger, kan du blive kontaktet af en sagsbehandler, men det er ikke sikkert, at du bliver kontaktet. Under alle omstændigheder vil hændelsen blive brugt til læring der, hvor den har fundet sted. Når du har sendt en beskrivelse af en utilsigtet hændelse, gennemgår sundhedspersonalet den for at finde ud af:

  • hvad der er sket
  • hvordan det kunne ske
  • hvordan man kan undgå, at det sker for andre.

Herefter bliver hændelsen anonymiseret og sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som bruger de utilsigtede hændelser til læring i
sundhedsvæsenet generelt.

Klage og erstatning.
At rapportere en utilsigtet hændelse er ikke det samme som at søge erstatning eller indgive en formel klage over sundhedsvæsenet. Selvom du rapporterer en utilsigtet hændelse, kan du stadig godt klage eller søge erstatning.

Læs mere om hvordan du søger erstatning hos Patienterstatningen https://pebl.dk/
Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk