Korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP)

Korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP) er en stadig mere anerkendt og udbredt terapi-metode. Den er oprindelig skabt af H. Davanloo, der fandt en række nye fremgangsmåder til at nå ind til den forpinte person, der var fanget i sit eget spin af indre konflikt, energitab og fortvivlelse, og som søgte hjælp gennem terapi. 

Især er ISTDP kendt for at opfordre klienten til at fungere på sit absolut bedste for at nå ud over de selvskabte begrænsninger, som forsvar og angst har medført. Denne opfordring tog form af konfrontation med klienten med den skade, som klienten (ubevidst og automatisk) påførte sig selv. Men også et fokus på den ødelæggende effekt af den omfattende undgåelse af følelser, for eksempel vrede og sorg, var et nybrud og lærte terapeuter og psykologer at række ud og nå personen bag vanskelighederne. 

Mindre kendt, men ikke mindre vigtigt, er ISTDP´s fremgangsmåde mod at klienten lærer sin angst at kende og at regulere den. Regulering af angst indebærer dels at gå ind i de fysiske symptomer på en imødekommende måde, og dels at undersøge de bagvedliggende, fortrængte følelser, der er årsag til angsten. Denne fremgangsmåde er unik for ISTDP, og der er stor videnskabelig anerkendelse af ISTDP’s effekt mod symptomer og hæmninger, der skyldes angst.

ISTDP’s mål er at frisætte klienten igen, at hjælpe denne til at genopdage det indre univers, der er blevet undgået og fornægtet og dermed har skabt fortvivlelse, energitab og fremmedgørelse. I genopdagelsen af den indre dynamik og følelsernes betydning for velvære, opdages måder at imødekomme og lytte til sig selv på en dybt autentisk måde. Dette kan opleves på en konkret måde i hverdagen, men også have spirituelle overtoner, idet mening og indre fred på ny kan få en plads i klientens tilværelse.

De underliggende virkemidler i ISTDP består i terapeutens og klientens samarbejde frem mod at skabe en kontakt med klientens indre lidelse og fortvivlelse, og en søgen efter forståelse af følelsernes anatomi. Særligt forståelsen af den høje pris for at undertrykke og manipulere følelserne, kan hjælpe til at tage nye fremgangsmåder i brug. På det konkrete niveau er ISTDP en hjælp til selvhjælp, et bidrag og en opfordring til at arbejde videre med sig selv og bruge værktøjer til at imødekomme sig selv på en kærlig og direkte måde.

I et moderne sprog er der tale om en dyb accept af sig selv og ISTDP’s fornemste mål er at give de bedst tænkelige redskaber til at opleve effekten af selv-anerkendelse og selv-accept.

Da jeg lærte ISTDP at kende, gav det mig et betydeligt kvalitets-løft til min virksomhed som terapeut og behandler. Opkvalificeringen blev endnu tydeligere, da jeg fik lejlighed til at kombinere ISTDP med Releasing, som jeg har beskrevet i en artikel under “Læs mere” på denne hjemmeside.