Releasing (Sedona-metoden)

Læren om at velkomme følelser og give slip på smertelige konflikter og frustrationer.

Det kan forekomme menneskeligt at undgå smerte og ubehag for dermed at forfølge glæde og velvære. 

Vi har lært at vægre os ved visse af vore følelser, og søge at undgå dem. Imidlertid kan dette “pain-pleasure”-princip medføre, at vi gør ganske meget for at undgå vore naturlige følelser.

Det er her, fortrængning sætter ind, og fortrængning af de negative følelser medfører ophobning af negativitet og udgør de største hindringer for velvære og giver i værste fald symptomer, håbløshed og energitab. 

Ironisk nok, at netop det store arbejde for at nå en lykkeligere tilværelse fører til fremmedgjorthed, træthed og fastlåsthed!

Hvor vi i lang tid har kæmpet mod negative følelser – forsøgt at fortrænge dem – kæmper vi nu i tilgift mod symptomer, som følge af fortrængning af følelserne. Det kan være en temmelig nedslående udvikling.

AT STIFTE FRED MED FØLELSERNE

Udviklerne af releasing-teknikken (Lester Levinson, Hale Dwoskin, Larry Crane) opdagede at det ikke er følelserne der i sig selv har negative, smertelige følger, det er vores indre kamp imod dem, der skaber ubehaget og fastlåstheden og medfører det voldsomme energiforbrug, vi normalt forbinder med negative følelser.

Med releasing (at give fri) introduceres en meget konkret mulighed for at opleve, hvordan det føles, når vi træder ud af konflikten med os selv og vore følelser. Det står klart, at vi ikke kan manipulere eller fjerne vore følelser. Men måske kan vi lære at samarbejde med dem.

Samarbejdet med følelserne er i virkeligheden en aktiv indsats hen mod at samarbejde med vores underbevidsthed. Og det kan ikke være nogen dårlig ide.

Grundformen i releasing er ganske enkel og består i at stille sig selv nogle spørgsmål. Effekten af disse spørgsmål skal erfares for at forstås. Det er altså bare at prøve, så kan du selv tage stilling.

1) Først er det en god ide at identificere følelsen: “Hvordan føles dette ubehag? Hvordan føles det i kroppen eller sindet?”

2) “Kunne jeg lade det være sådan lidt? Kunne jeg blot tillade dette ubehag et ganske kort øjeblik?”

3) “Ville jeg tillade den følelse at være her, hvis jeg kunne? Kunne jeg ganske enkelt velkomme den?”

4) “Kunne jeg simpelthen lade den følelse gå? Kunne jeg slippe den? Om ikke andet så bare for at se, hvordan det føles, at slippe den fri?”

Det er vigtigt at tage de første skridt inden du går til at give slip. Velkommelse kommer før frigivelse.

Når du har stillet spørgsmålene, og givet dem en smule tid og eventuelt gentaget dem nogle gange, vil det være forventeligt, at du allerede oplever en vis lettelse, en smule bedring. Det vil formentligt blot give dig lyst til at gøre noget mere af den slags…